CO DALEJ Z BUDOWNICTWEM?

Nowe przepisy, założenia programu „Krajowego Zasobu Nieruchomości”, konkurencyjność polskich firm budowlanych na rynkach zagranicznych – to tylko niektóre z tematów, jakie zostaną poruszone podczas II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa, które rozpoczną się już pierwszego dnia targów BUDMA.

UWAGA! Udział w Forum wymaga rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

I forum gospodarcze budownictwa - zarejestruj się

zobacz program I forum gospodarczego budownictwa

Krajowy Zasób Nieruchomości – szansa dla polskiego budownictwa?

Głównymi zadaniami KZN ma być gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu, w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Czy w świetle nowych przepisów, założenia programu wpłyną na optymalizację procesu inwestycyjno- -budowlanego? Czy rozwiązania zawarte w ustawie faktycznie gwarantować będą stabilne warunki inwestowania przedsiębiorców i ochronę przyszłych najemców? Warto poznać odpowiedzi na te pytania.

Eksport siłą polskich firm

O tym, że polskie firmy, szczególnie w branży stolarki otworowej, doskonale radzą sobie na zagranicznych rynkach, nie trzeba nikogo przekonywać – w tej branży, tylko w 2016 roku poza granice naszego kraju wysłano produkty za kwotę 6,5 miliarda złotych! Podczas Forum dowiemy się o sile i potencjale eksportowym polskiego budownictwa, a także narzędzi go wspierających. Ciekawie zapowiada się także debata o przyszłości branży budowlanej w odniesieniu do automatyzacji produkcji i eksportu, jako szansy na stały rozwój polskich firm budowlanych.

Wszystkie drogi prowadzą do BIM…

W jaki sposób jak najwcześniej pozbyć się ewentualnych problemów wykonawczych projektu? Wystarczy skorzystać z nowej koncepcji zarządzania inwestycją na wszystkich jej etapach – od planowania projektu, aż po ostatnie etapy budowy. Z pomocą przyjdzie Building Information Modeling (BIM), czyli możliwość zbudowania trójwymiarowego obiektu w wirtualnej przestrzeni. Dzięki temu już na etapie projektowania mogą zniknąć problemy kolizji wykonawczych. To oczywiście w znaczący sposób wpływa na oszczędności zarówno czasu jak i ponoszonych kosztów. Tyle teoria, a jak wygląda to w praktyce? Na Forum poznamy „od kuchni” cyfrową rewolucję w budownictwie, m.in. na przykładzie inwestycji w Szwecji.

Kondycja i kierunki zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa

Kształcenie nowej, dobrze przygotowanej kadry pracowniczej w branży budowlanej jest cywilizacyjnym wyzwaniem rozwoju gospodarczego Polski. Konieczne staje się opracowanie długofalowej strategii rozwoju szkolenia zawodowego dla budownictwa. Jak pokonać bariery braku renomy kształcenia zawodowego? Skąd pozyskać środki finansowania? Między innym na te pytania poznamy odpowiedź podczas targów BUDMA.

I forum gospodarcze budownictwa - zarejestruj się

zobacz program I forum gospodarczego budownictwa

Patronat Honorowy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Współorganizatorzy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo- Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Udział w II Forum Gospodarczym Budownictwa i Architektury wymaga rejestracji na stronie www.forumbudownictwa.mtp.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Wstecz

Współpraca Medialna