Zakres tematyczny

1. MASZYNY  I SPRZĘT POMOCNICZY NA PLACU BUDOWY

1.1 Specjalistyczne pojazdy budowlane

1.2 Maszyny budowlane

1.2.1. Koparki

1.2.2. Koparko-ładowarki

1.2.3. Ładowarki

1.2.4. Zgarniarki

1.2.5. Spycharki i równiarki

1.2.6. Systemy i urządzenia wiertnicze

1.2.7. Kafary i narzędzia wyciągające

1.2.8. Zamocowania do maszyn

1.2.9. Sprężarki

1.2.10. Walce

1.2.11. Płyty wibracyjne

1.2.12. Ubijaki

1.2.13. Stabilizatory gruntu

1.2.14. Specjalne maszyny do budowy, utrzymania i naprawy dróg

1.2.15. Inne

1.3 Dźwigi i urządzenia transportowe

1.4 Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, transportu i przesyłania betonu i zapraw; zagęszczanie betonu

1.5 Wyposażenie placu budowy

1.5.1. Kontenery budowlane

1.5.2. Przyczepy biurowe, mieszkalne

1.5.3. Przenośne toalety

1.5.4. Hale mobilne i stacjonarne

1.5.5. Urządzenia osuszające

1.5.6. Rozdzielnie prądowe

1.5.7. Systemy alarmowe i zabezpieczające na placu budowy

1.5.8. Pojemniki do betonu i zaprawy

1.5.9. Szyny do załadunku

1.5.10. Oświetlenie placu budowy

1.5.11. Ogrodzenie placu budowy

1.5.12. Zsypy na odpady budowlane

1.5.13. Inne

2. MASZYNY I URZĄDZENIA DO POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA SUROWCÓW, GÓRNICTWO

3. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

4. AKCESORIA, CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN, NARZĘDZI I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

5. USŁUGI BUDOWLANE, KOMUNIKACJA I NAWIGACJA

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna