Kongres Infrastruktury Transportowej

konferencja_miir.jpgTargi INTERMASZ będą doskonałą okazją do rozmów na temat przyszłości polskiej infrastruktury transportowej, planowanych oraz realizowanych inwestycji. Wszystko za sprawą Kongresu Infrastruktury Transportowej, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem unijnych środków na lata 2014-2020 czy także przewidywanego zapotrzebowania sprzętowego w drogownictwie i kolejnictwie.

Bezpłatny wstęp na Kongres oraz targi INTERMASZ, tylko po wygenerowaniu biletu na www.mtp24.pl ( >> rejestracja na KONGRES - krok po kroku << )

06.05.2015 Dzień pierwszy: „Nowa perspektywa unijna – wykorzystać szansę” paw 11 (iglica)

12:00-12.25 Otwarcie Kongresu Infrastruktury Transportowej oraz Targów INTERMASZ/INFRATEC. CEREMONIA WRĘCZENIA ZŁOTYCH MEDALI MTP.

12:30-13.00 Moduł I – Finansowanie w świetle nowej perspektywy unijnej

12:30-12:45 „Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023” – Monika Bieniaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad, Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju.

12:45-13:00 „Perspektywa finansowa EU 2014-2020 - wykorzystać szansę dla rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Doświadczenia i dobre praktyki” – p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło.

13:00-13:45 Moduł II – Budownictwo drogowe – perspektywy inwestycyjne

13:00 – 13.15 – „Realizacja inwestycji na drogach krajowych” - Marcin Nowacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

13:15 – 13:30 „Inwestycje drogowe GDDKiA realizowane w Wielkopolsce” – Ryszard Sikora, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

13:30 – 13:45 Drogi wojewódzkie – po. Dyrektor Paweł Katarzyński, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

13:45-14:00 Przerwa kawowa.

14:00-15:00 Moduł III – Budownictwo kolejowe - perspektywy inwestycyjne

14:00 - 14:30 Trasy kolejowe krajowe - Dyrektor Marcin Mochocki, Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji, PKP PLK – Centrum Realizacji Inwestycji,

14:30 – 15:00 Inwestycje realizowane przez PKP PLK S.A. w latach 2014-2020 przez Centrum Realizacji Inwestycji - Region Zachodni w Poznaniu – Dyrektor Mirosław Kruszyński, PKP PLK – Centrum Realizacji Inwestycji, Region Zachodni

07.05.2015 – Dzień drugi: ”Dzień Inżyniera Budownictwa” paw 3, 2 piętro, Sala Zielona

10:00-12:45 Moduł IV - Budownictwo drogowe – projektowanie i realizacja

10.00-10:30 Strategia robót związanych z utrzymaniem autostrad – dr inż. Grzegorz Ratajczak

10:30-11:00 Problemy związane z projektowaniem i budową mostów. Siedem grzechów głównych mostownictwa. – prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza

11:00 -11:20 Przerwa kawowa

11:20-11:50 Dokumentacja geotechniczna. Obowiązujące przepisy, planowanie

i realizacja badań – dr inż. Andrzej Wojtasik – GT Projekt

11:50-12:20 Wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie – mgr inż. Elżbieta Janiszewska -Kuropatwa

12:20-12:45 Dyskusja

13:00-16:00 Moduł V - Budownictwo kolejowe – projektowanie i realizacja

13:00-13:25 Problemy projektowania obiektów infrastruktury kolejowej w systemie realizacji inwestycji projektuj-buduj – inż. Mieczysław Szymański – Prezes Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

13:25-13:50 Postęp prac związanych z modernizacją linii kolejowych w obrębie aglomeracji poznańskiej – mgr Wojciech Grześkowiak – Dyr. Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu, PKP PLK SA

13:50-14:15 Transport publiczny w Wielkopolsce – mgr Jerzy Krigier – Dyr. Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego

14:15-14:45 Przerwa kawowa

14:45-15:10 Kolej aglomeracyjna – Maciej Musiał Urząd Marszałkowski Poznań

15:10-15:35 Informacja o zamierzeniach związanych z III etapem modernizacji poznańskiego dworca kolejowego – Tomasz Lisiecki - Prezes TriGranit. Development Polska.

15:35-16:00 Dyskusja

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact